Türk Moroların Buluşma Adresi - Tek Türkçe Outlandish Forumu OutlandishTR.com
Pages: 123
1. If Only- Çeviri (0 replies)
2. A Donkey Named Cheetah- Çeviri (0 replies)
3. Redemption Song (Çeviri) (1 replies)
4. CPH Moro (Çeviri) (0 replies)
5. Wherever (Çeviri) (0 replies)
6. Mano A Mano (Çeviri) (0 replies)
7. Come On (Çeviri) (0 replies)
8. Love Joint (Çeviri) (0 replies)
9. Bumpy (Çeviri) (0 replies)
10. Dale Duro (Çeviri) (0 replies)
11. Gritty (Çeviri) (0 replies)
12. Guantanamo (Çeviri) (1 replies)
13. Strange Are The Times - Çeviri (3 replies)
14. Stick'Em Up (Çeviri) (2 replies)
15. El Moro (Çeviri) (0 replies)
16. Appreciatin (Çeviri) (3 replies)
17. Desert Walk (Çeviri) (8 replies)
18. Angels Lower Their Wings - Çeviri (2 replies)
19. Peelo (Çeviri) (1 replies)
20. Dirty Dirty East- Ceviri (0 replies)